Bitcoin likevel unntatt fra merverdiavgift

Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester og dermed er en avgiftspliktig tjeneste.

Etter en avgjørelse fra EU-domstolen som unntar bitcoin fra merverdiavgift i medlemslandene, har Skattedirektoratet foretatt en ny vurdering av problemstillingen og kommet til at tjenester som gjelder veksling av bitcoin er omfattet av unntaket for finansielle tjenester etter mval. § 3-6. Finansdepartementet sier seg enig i direktoratets vurdering av spørsmålet.


Relaterte kilder

FIN 060217 Merverdiavgift - unntaket for finansielle tjenester


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud