Elektronisk signering av årsregnskapet

Det må nå kunne aksepteres elektronisk signering av årsregnskapet ifølge Revisorforeningen.

Finansdepartementet ba regnskapslovutvalget om å vurdere kravet til signering. I forslag til ny regnskapslov (NOU 2016:11) er ikke ordlyden i bestemmelsen endret, men det er tilføyd et fjerde ledd som sier at bestemmelsen ikke er til hinder for at undertegning skjer ved bruk av elektronisk signatur, forutsatt at det benyttes en betryggende metode for å autentisere de som undertegner. Det er ikke kommet innvendinger til forslaget i høringsrunden.

Sett i lys av de siste års utvikling og praksis på området, mener Revisorforeningen at det nå må kunne aksepteres å ta i bruk forsvarlige løsninger for elektronisk signering av årsregnskap og årsberetning forutsatt at det er en betryggende metode for autentisering, for eksempel BankID.


Relaterte kilder

Innsending av offisielt regnskap > Signering av årsregnskapet


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud