EU-godkjennelse av IFRS 16 samt noen andre standardendringer

Tags: IFRS

Europakommisjonen har nå vedtatt den nye leasing-standarden samt flere endringer i eksisterende standarder.

Europakommisjonen har nå vedtatt den nye leasing-standarden samt flere endringer i eksisterende standarder.

EU-kommisjonen har nå vedtatt følgende nye IFRS standard og endringer i eksisterende:

  • IFRS 16 Leases - ikrafttreden 1.1.19
  • Presiseringer i IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder - ikrafttreden 1.1.18
  • Anvendelse av IFRS 9 Finansielle instrumenter med IFRS 4 Forsikringskontrakter (endringer i IFRS 4) - ikrafttreden 1.1.18
  • Innregning av utsatt skatt på urealisert tap (endringer i IAS 12) - ikrafttrreden 1.1.17
  • "Disclosure Initiative" (endringer i IAS 7) - ikrafttrreden 1.1.17

Lenker til den enkelte kommisjonsforordning ligger nedenfor. Vi har lagt dem inn på dansk i påvente av norsk oversettelse*

I sjekklisten «Endringer i IFRS standarder og tolkninger» gis nærmere informasjon om endringer i standarder og fortolkninger sortert på ikrafttredelsestidspunkt.

Relaterte kilder

KOM 2017/1988 Anvendelse af IFRS 9 Finansielle instrumenter: sammen med IFRS 4 Forsikringskontrakter (DANSK)

KOM 2017/1986 IFRS 16 Leasingkontrakter (DANSK)

KOM 2017/1989 Indregning af udskudte skatteaktiver på urealiserede tab - ændringer til IAS 12 (DANSK)

KOM 2017/1990 Initiativ vedrørende oplysning - ændringer til IAS 7 (DANSK)

KOM 2017/1987 Præciseringer til IFRS 15 (DANSK)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud