EY nyhetsbrev - oktober 2017

Orienterer om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.

Oktober 2017 nyhetsbrevet omhandler:

  • nye veiledende pensjonsforutsetninger
  • Practice Statement med fokus på vesentlighet
  • informasjon om IFRS 15-kravene til presentasjon og noter fra første kvartal 2018
  • ny veiledning til retningslinjene for alternative resultatmål
  • nye notekrav til finansieringsaktiviteter i kontantstrømmer (IAS 7) og
  • IFRS Core Tools samt nye publikasjoner.

Se lenken under for nyhetsbrevene fra EY i dib, eller gå inn på EYs Regnskapsnyheter Oktober 2017.

Relaterte kilder

EY Nyhetsbrev > Oktober 2017


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud