Finansielle instrumenter og sikring

Terminkontrakter, opsjoner, tegningsretter, swapper....Ikke fortvil, dib gir deg en lettfattelig oversikt over ulike finansielle instrumentene og korrekt regnskapsmessig behandling.

"Finansielle instrumenter" er betegnelsen på finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Det kan være noe så vanlig som kontakter og bankinnskudd, men også derivater med finansielt oppgjør.

Ved sikring resultatføres gevinst og tap i samme periode. Regnskapsprodusenten inngår avtaler (sikringsinstrument) som medfører at gevinster og tap fra sikringsinstrumentet sammenstilles med gevinster og tap på det som ønskes sikret (sikringsobjektet). På denne måten unngås fluktuasjoner og oppnås forutsigbarhet i resultatet.

Temaet som det er lenket til under gir deg en god oversikt over definisjon og den regnskapsmessige behandingen av finansielle instrumenter og sikring.


Relaterte kilder

Finansielle instrumenter


Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud