Forslag om fritak for merverdiavgift for redningsfartøy

Det foreslås at redningfartøy fritas for merverdiavgift uansett lengde.

Redningsfartøy er i dag fritatt for merverdiavgift, men det er et vilkår at fartøyet er på minst 15 meter.

I forbindelse med høstens budsjettbehandling tar departementet sikte på å fremme forslag for Stortinget om å endre merverdiavgiftsloven slik at redningsfartøy fritas for merverdiavgift uansett lengde. Lovendringen vil også gjelde for redningsfartøy som allerede er anskaffet i løpet av 2017. En slik utvidelse vil blant annet få betydning for frivillige organisasjoner som går til innkjøp av redningsfartøy.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud