Forslag om utvidelse av rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet foreslår i korte trekk at rentebegrensningsreglene også skal omfatte eksterne rentekostnader for selskaper i konsern. Det foreslår imidlertid også unntak hvor egenkapitalandelen i Norge ikke er lavere enn for konsernet globalt.

Bakgrunnen for forslaget er at flernasjonale konsern kan omgå rentebegrensningsreglen slik den er i dag ved at konsernselskapene i land med høy skattesats finansieres med mye ekstern gjeld, mens selskapene i land med lavere skattesats finansieres med tilsvarende lite ekstern gjeld, uten at den samlede gjeldsbelastningen i konsernet øker.

Finansdepartementet har sendt endringsforslaget på høring med høringsfrist 3. august 2017.

Se mer om dette i temaet lenket til under.


Relaterte kilder

Rentebegrensning

Høring om forslag til endringer i rentebegrensningsreglene


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud