Fra 2018 må alle enheter registrert i Enhetsregisteret melde en elektronisk varslingsadresse

Ved nyregistrering av enheter i Enhetsregisteret, f.eks AS/ASA, ENK, ANS osv, må meldingen inneholde informasjon om elektronisk adresse. Dette kan være epostadresse eller et mobilnummer som man kan sende SMS'er til. Fra 15. januar 2018 vil meldingen til Altinn inneholde krav om slik informasjon.

Hvis enheten allerede er registrert og den har lagt inn epostadresse eller mobilnummer i sin profil i Altinn, trenger den ikke melde dette på nytt.

Formålet med at alle enheter må ha en elektronisk adresse er at det offentlige ønsker å sende meldinger digitalt. Det er derfor viktig at noen i virksomheten følger opp den elektroniske adressen og at man har gode rutiner for å fordele varslene til rett person i virksomheten.

Her finner du de nye reglene: Forskrift om endringer i forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret. Forskriften vil bli oppdatert i dib så snart den er tilgjengelig i Lovdata.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud