Frist for å registrere fravalg av revisjon

Tags: Revisjon

Melding om fravalg av revisjon i små aksjeselskap må være mottatt hos Foretaksregisteret senest 15. januar 2018, hvis årsregnskapet for 2017 ikke skal revideres.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres. Deretter må du straks sende inn melding til Foretaksregisteret. Meldingen må være mottatt ved registeret senest 15. januar året etter. Det er først når fravalget er registrert at det blir gjeldende.

Se nærmere i temaet «Fravalg av revisor».


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud