Halvårsrapport – manglende ansvarserklæring og/eller halvårsberetning

Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått halvårsrapportene for børsnoterte foretak for 2017 og funnet at 22 foretak ikke hadde offentliggjort erklæring og/eller halvårsberetning.

Etter verdipapirhandelloven skal halvårsrapporten til noterte foretak inneholde:

  • halvårsregnskap
  • halvårsberetning
  • erklæring fra ledelsen om halvårsregnskapet og halvårsberetningen

Finanstilsynet har anmodet foretakene om å offentliggjøre ansvarserklæringen/halvårsberetningen. Alle foretakene har nå offentligjort de påpekte manglene.

Se nærmere om krav og eksempler i «Delårsrapportering» og «Delårsrapportering sjekkliste».


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud