IFRS 15 er nå oversatt til norsk

Tags: IFRS

Den nye standarden for driftsinntekter fra kontrakter med kunder er kommet i en norsk uoffisiell oversettelse fra Utenriksdepartementet.

Se lenke til den norske oversettelsen av standarden under.

Standarden ble EU-godkjent 22. september 2016 og skal tas i bruk fra regnskapsår som starter 1. januar 2018 eller senere. Tidliganvendelse er tillat.

Trenger du mer informasjon om den nye standarden for driftsinntekter finner du det i «IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder - Oversikt». Vi har også laget en sjekkliste for implementering av den nye standarden, «IFRS 15 - sjekkliste for implementering».

Relaterte kilder

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud