Informasjon om nye standarder i årsregnskapet 2017

Tags: IFRS

Informasjon knyttet til implementering av de nye standardene, IFRS 9, 15 og 16, er en av prioriteringene til Finanstilsynet og ESMA. I en presentasjon fra Finanstilsynet fremkommer tydelig deres forventninger til informasjonen som gis i delår- og årsregnskapene.

På et seminar for foretak med verdipapirer notert på regulert marked var temaet nye krav til finansiell rapportering og løpende informasjonsplikt. Der presenterte Finanstilsynet blant annet observasjoner fra årsregnskapet 2016 og delårsregnskap for 2017, samt sine forventninger knyttet til årsregnskapet for 2017.

Finanstilsynets vurdering av informasjonen i årsregnskapet for 2016 er at de fleste omtaler nye standarder, men at informasjonen er generell og lite selskapsspesifikk. Få har kvantitativ informasjon, og kun noen har informasjon om implementeringsmetode. I delårsregnskapene i 2017 forventet Finanstilsynet oppdatert informasjon i takt med fremdriften av implementeringen, der hvor foretaket forventer at den skal gi vesentlig effekt. Få foretak har gitt slik informasjon.

I presentasjonen lenket til under angis også hvilke forventninger Finanstilsynet har til informasjonen i årsregnskapet for 2017 samt første avlagte delårsregnskap etter implementeringen. Det fremheves at informasjonen som gis må være selskapsspesifikk.

Relaterte kilder

Aktuelle temaer fra Finanstilsynet - 2017


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud