Innsending av årsregnskap

Fristen for å sende inn regnskapet er 31. juli. Kapasiteten hos Regnskapsregisteret anses i år som god.

25. juli mottar regnskapspliktige melding i Altinn om å huske å levere årsregnskap på Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli. Etter dette begynner forsinkelsesgebyr å løpe.

Tilsvarende vil Revisorer og regnskapsførere på samme dato motta en samleoversikt i Altinn over kunder hvor årsregnskap ikke er registrert innlevert til Regnskapsregisteret. Oversikten inneholder regnskapspliktige som mottaker er registrert som revisor eller regnskapsfører for i Enhetsregisteret.

Revisorforeningen melder at regnskapsregisteret har mottatt ca. 270 000 årsregnskap per 19. juli. Dette er 6,2 % over fjorårets inngang. Prognosen tilsier at Regnskapsregisteret nå mangler ca. 85 000 årsregnskap. Av disse forventes ca. 45 000 å komme inn i løpet av det som gjenstår av juli og ca. 30 000 de første to ukene av august. I dag saksbehandles det rundt 25 000 årsregnskap per uke, og dette er planlagt slik kapasitet tom. uke 31. I 2016 var det en del kapasitetsproblemer på registrering av innsendte årsregnskap til Regnskapsregisteret, mens i 2017 anses kapasiteten hos Regnskapsregisteret for god.

Se mer om innsending av offisielt regnskap i temaet i dib lenket til under.

 

Relaterte kilder

Innsending av offisielt regnskap


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud