Kontroll av finansiell rapportering – NTS ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynets kontroll har i hovedsak omfattet foretakets regnskapsføring ved avhending av datterselskap og tilknyttet selskap, samt salg av enkelteiendeler.

Finanstilsynet har bemerkninger knyttet til foretakets klassifisering av gevinst eller tap ved avhending av datterselskaper og retting av tidligere års feil knyttet til avhending av tilknyttet selskap.

Kontrollen omfattet også enkelte andre forhold hvor det ble avdekket feil og mangler knyttet til kontantstrømoppstillingen og noteinformasjon.

Se Finanstilsynets brev under.


Relaterte kilder

UFT 200217 Kontroll av finansiell rapportering (brev til NTS ASA)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud