Kontroll av finansiell rapportering i DNO ASA

Tags: IFRS

Finanstilsynet har stilt spørsmål knyttet til inntektsføring, samt innregning og måling av fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen (KRG) som har oppstått fra utestående oppgjør for lokalt salg i Kurdistan.

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet for 2015 til DNO ASA. I tillegg til forholdene rundt inntektsføring, samt innregning og måling av fordringen mot den kurdiske regionale regjeringen (KRG), har Finanstilsynet vurdert og kommentert foretakets inkludering av landrisiko ved nedskrivningsvurdering av oljefeltene i Kurdistan.

Finanstilsynet har i løpet av prosessen gitt uttrykk for sine vurderinger knyttet til de nevnte forholdene. DNO har hensyntatt dette og besluttet å foreta justeringer i sin finansielle rapportering fra og med fjerde kvartal 2016:

  • Foretaket har neddiskontert fordringen på KRG, noe som medfører en kostnadsføring på USD 6,7 millioner.
  • DNO har økt diskonteringsrenten i nedskrivningsvurderingene for i større grad å reflektere landrisiko knyttet til virksomheten i Kurdistan. Dette medfører en nedskrivning på oljefeltet Erbil på USD 26,7 millioner.
  • På grunn av endringer i betalingsmekanismen for lokalt salg i Kurdistan, har foretaket besluttet å regnskapsføre inntekter fra lokalt salg etter kontantprinsippet fra og med februar 2016.

Se brevet fra Finanstilsynet nedenfor.


Relaterte kilder

UFT 270217 Kontroll av finansiell rapportering (brev til DNO ASA)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud