Kontroll av finansiell rapportering i GC Rieber Shipping ASA

Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets nedskrivningstest av skip og noteopplysninger knyttet til foretakets nedskrivningsvurdering.

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til GC Rieber Shipping ASA for 2015.

Kontrollen har avdekket enkelte mangler i noteopplysningene til årsregnskapet 2015. Foretaket har tatt Finanstilsynets merknader til etterretning og opplyst at påpekte mangler vil utbedres i årsregnskapet for 2016.

Se brevet i sin helhet i lenken nedenfor.


Relaterte kilder

UFT 140217 Kontroll av finansiell rapportering (brev til GC Rieber Shipping ASA)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud