Leietakers egenerklæring om bruk av og anskaffelser til leide lokaler

Malen brukes for å innhente og dokumentere opplysninger rundt bruken av utleide lokaler og leietakers anskaffelser som faller inn under merverdiavgiftslovens justeringsregler gjennom året.

I forbindelse med kravene i fmva. § 2-3-2 skal utleiere som er frivillig registrert etter mval. § 2-3, utarbeide en oversikt over bruken av utleide lokaler gjennom året. I tillegg skal det foreligge en oversikt over anskaffelser som nevnt i mval. § 9-1 annet ledd, spesifisert for hver leietaker, se fmva. § 9-1-2.

Se nærmere informasjon om frivillig registrering i «Fast eiendom - utleie».


Relaterte kilder

APM - Leietakererklæring om bruk av lokaler


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud