Nasjonale tilpasninger i ny norsk regnskapsstandard

Regnskapsstandardstyret har offentliggjort hvilke nasjonale tilpasninger som kan forventes i ny norsk regnskapsstandard sammenlignet med IFRS for SMEs.

Oversikten viser en status per 31.12.2016. Beslutningene er foreløpige slik at det kan bli endringer, andre og/eller nye beslutninger på et senere tidspunkt.

Regnskapslovutvalgets forslag til ny regnskapslov er presentert i NOU 2015:10 og NOU 2016:11. For foretak med alminnelig regnskapsplikt (øvrige foretak) har lovutvalget foreslått en regnskapsstandard basert på IFRS for SMEs med få nasjonale tilpasninger.

Regnskapsstandardstyret arbeider for tiden med et forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak innenfor rammen av lovforslaget. En oppsummering av dette arbeidet fremgår av Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2016. Regnskapsstandardstyret ønsker åpenhet i prosessen og har som et tillegg til årsrapporten, valgt å publisere en oversikt over foreløpig besluttede nasjonale tilpasninger i ny norsk regnskapsstandard. I tillegg til å vise løsningen som er valgt, viser oversikten også begrunnelsen for den valgte løsningen.

Se mer informasjon om oversikten over foreløpig besluttede nasjonale tilpasninger på Norsk Regnskapsstiftelse sider.


Relaterte kilder

Ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak > Statusoppdateringer


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud