Notesjekklisten og eksempelregnskap IFRS er oppdatert

Tags: IFRS

Norske og engelske versjoner er oppdatert for endringer i notekrav i 2017.

«Notesjekklisten (IFRS)» gir deg enkelt oversikt over årets nye notekrav. Heller ikke 2017 er året med mange endringer i notekrav.

Nytt i 2017 er krav om å gi opplysninger i notene som gjør brukere av finansregnskapet i stand til å evaluere endringene i forpliktelser som oppstår av finansieringsaktiviteter i oppstilling over kontantstrømmer, inkludert endringer med og uten kontanteffekt. For å oppfylle det nye notekravet kan det lages en avstemming som viser endringer i forpliktelser som oppstår fra finansieringsforpliktelser i perioden. Kravet følger av endringer i IAS 7 "Oppstillinger over kontantstrømmer" som trer i kraft 1.1.2017. Endringene forventes EU-godkjent i fjerde kvartal i år. Det er laget et forslag til hvordan slik noteinformasjon kan gis i notemalen på norsk og engelsk lenket til under.

I tillegg finner du oppdatert prinsippnote som gir forslag til omtale av nye relevante standarder i år samt endringer i standarder og tolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt. Se lenke til Note 1 "Regnskapsprinsipper - IFRS" under.

«Eksempelregnskap og sjekklister - IFRS» gir deg en samlet oversikt over maler og sjekklister knyttet til årsregnskapet i dib.

Relaterte kilder

Disclosure Checklist - IFRS
Note 1 Regnskapsprinsipper - IFRS
Note 27C - Avstemming av forpliktelser fra finansieringsaktiviteter - IFRS
Note 27C - Reconciliation for liabilities arising from financing activities - IFRS
Notesjekklisten (IFRS)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud