Nye agendabeslutninger - NIFRIC'er

Tags: IFRS

The IFRS Interpretations Committee har tatt 4 nye agendabeslutninger i september 2017, og tilsammen 12 i 2017. Du finner dem samlet i dib.

Agendabeslutningene inneholder beskrivelser av begrunnelsen for "the IFRS Interpretations Committees" beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. Disse representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis.

I 2017 hadde de før sommeren tatt tilsammen 8 slike beslutninger. I september-møtet tok "the Committee" ytterligere 4 agendabeslutninger som vedørte følgende standarder og temaer:

  • «NIFRIC 0917 IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards - Subsidiary as a first-time adopter»
  • «NIFRIC 0917 IFRS 9 Financial Instruments - Financial assets eligible for the election to present changes in fair value in other comprehensive income»
  • «NIFRIC 0917 IAS 12 Income Taxes - Interest and penalties related to income taxes»
  • «NIFRIC 0917 IAS 38 Intangible Assets - Goods acquired for promotional activities»

Oversikten over agendabeslutningene finner du i lenken nedenfor.

Relaterte kilder

Agendabeslutninger (NIFRICer)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud