Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning per 31.12.2017

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger med tall per 31. desember 2017.

Du finner oversikten på RegnskapsStiftelsens hjemmesider.

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

Relaterte kilder

NRS (V) Pensjonsforutsetninger


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud