Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning pr 31.8.2017

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger til bruk for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader.

Du finner oversikten på RegnskapsStiftelsens hjemmesider.

De veiledende forutsetninger baserer seg på normal varighet på pensjonsforpliktelsen og basert på prinsipper nærmere beskrevet i veiledningen. Pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Det er stor grad av usikkerhet og skjønn knyttet til fastsettelsen av beregningsforutsetningene. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger.

Lenken til NRS (V) Pensjonsforutsetninger finner du nedenfor.

 

Relaterte kilder

NRS (V) Pensjonsforutsetninger


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud