Oversikt over endringene i asl og asal

Nå finner du en sjekkliste i dib som viser aksjelovendringene som ble vedtatt i juni 2017.

Sjekklisten viser endringene i både aksjeloven og allmennaksjeloven, samt endringer som er vedtatt, men ikke trådt i kraft. Sjekklisten sorterer på tema og paragraf.

 

Relaterte kilder

Endringer i aksjelovene - ikraft 1.7.2017 og senere


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud