Oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2018

Oversikten viser endringer på Finansdepartementets ansvarsområder.

Oversikten er delt inn i områdene skatter, avgifter, Statens pensjonsfond og finansmarkedene.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud