Regjeringen foreslår forenklinger i regnskapsloven

Finansdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i regnskapsloven. Endringene er en del av regjeringens forenklingsarbeid.

Regnskapslovutvalget har tidligere lagt frem to utredninger:

  • NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt
  • NOU 2016:11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

I disse to utredningene ble det fremmet forslag om en helt ny regnskapslov. Endringene som foreslås nå følger opp kun deler av dette.

Mange av lovutvalgets forslag er ikke tatt med, og det er ukjent om regjeringen kommer tilbake til dette. Dette er enkelte av forslagene til forenklinger som er fulgt opp:

  • Kravet til årsberetning for små foretak fjernes
  • Kravene til åpningsbalanse fjernes for alle aksjeselskap

Se nærmere i «Ny regnskapslov 2015-2016» og på Regjeringen.no.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud