Revisors- og revisjonsselskapets egenmelding

Tags: Revisjon

Husk rapporteringsfristen for KRT-1002 revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding.

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2017 dokumentbasert tilsyn rettet mot revisorbransjen gjennom Altinn. Alle som har godkjenning som ansvarlig revisor eller revisjonsselskap skal sende inn egenmeldingen.

Rapporteringsfristen er 16. oktober 2017.

Klikk her for å lese mer om rapporteringen: «KRT-1002 Revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding - rapportering»


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud