Tilskudd til nye læreplasser

Også i 2017 kan det søkes om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere.

For å møte utfordringen kommunesektoren står overfor når det gjelder å beholde og rekruttere fagarbeidere i årene framover vil KS prioritere tiltak som stimulerer til å ta inn flere lærlinger og bidrar til at flere voksne ansatte kvalifiserer seg til fagarbeidere.

Det er ubenyttede OU-midler som settes av til dette tiltaket.

I B-rundskriv nr. 2-2017 nedenfor finner dere retningslinjer og søknadsskjemaer.

Se mer om dette på KS nettsider.


Relaterte kilder

Tilskudd til nye læreplasser


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud