Årsrapport og styrets erklæring

Noterte selskaper og obligasjonsutstedere skal offentliggjøre årsrapporten så raskt som mulig og senest innen fire måneder etter utgangen av regnskapsåret, som vil si 30. april.

Årsrapporten skal inneholde revidert årsregnskap, årsberetning og erklæring fra de personene som er ansvarlige hos utsteder. Se veiledning til årsrapporten og erklæring fra styremedlemmene og daglig leder.

Mal for styrets erklæring vedrørende årsrapporten henter sist tilgjengelig informasjon fra Proff Forvalt og fyller det ut for deg. Den finnes også på engelsk.

Årsrapporten skal være offentlig i minst fem år.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud