Avklaring av passasjertillegget

Tags: Lønn

Godtgjørelsen for å ha med passasjer i bil på jobbreiser forblir som tidligere

Fram til de nye særavtalene for reiser kom i slutten av juni 2018, fikk arbeidstakere godtgjort 1 krone per kilometer per passasjer når de hadde med seg passasjerer i bilen. I de nye særavtalene sto det at passasjertillegget skulle utbetales med 1 krone per kilometer uavhengig av antall passasjerer. Siden passasjertillegget ikke var diskutert i forhandlingene som ledet fram til de nye særavtalene, var det usikkerhet om det faktisk var en bevist endring av reglene eller om teksten feilaktig var endret. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommet med kommentarer til avtalene som fastsetter at reglene om passasjertillegget blir som tidligere, altså 1 krone per kilometer per passasjer.

Se kommentar i reiseavtalen her.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud