Brudd i forhandlingene om reiseavtalene for inn- og utland

Tags: Lønn, Skatt

Partene har ikke kommet til enighet, og saken bringes nå inn for tvisteløsning.

Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten er ikke kommet til enighet om ny særavtale for dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge og særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands. Partene må nå bringe saken inn for tvisteløsning.

Gjeldende særavtaler viderføres inntil nye særavtaler foreligger.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud