Diettsatsen for overnatting på hybel, brakke, privat med kokemuligheter gjeninnføres

Tags: Lønn, Skatt

Den trekkfrie satsen som ble fjernet ved årsskiftet gjeninnføres.

Den nye trekkfrie satsen for overnatting på hybel, brakke, privat med kokemuligheter, er tilsvarende satsen for fordel fri kost alle måltider, som i 2018 er kr 88 per døgn. Satsen gjelder kun for ansatte som er på yrkesreise, og ikke for pendlere.

Det betyr at pendlere ikke har fradragsrett for merkostnader til kost under pendleropphold ved arbeidsstedet dersom han/hun har kokemuligheter i tilknytning til pendlerboligen. Dersom arbeidsgiver dekker slike merkostnader til kost, uavhengig av om dette gjøres ved godtgjørelse eller refusjon, vil dette være skattepliktig for pendleren.

For en oversikt over de trekkfrie satsene, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland og Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud