Endring i forskrift om forenklet IFRS

Tags: IFRS

For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2018-regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften.

Finansdepartementet fastsatte den 20. desember 2018 endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018.

Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder ("forskrift om forenklet IFRS (2014)) er et viktig instrument ved utarbeiding av selskapsregnskapene i IFRS-rapporterende konsern. Forskriften har ikke vært oppdatert siden 2014. For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2018- regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften. Det følger blant annet av endringsforskriften at adgangen til å fravike måle- og innregningsregler i IAS 39, gjelder tilsvarende for IFRS 9 så langt de passer.

Her finner du endringsforskriften.

Den midlertidige bestemmelsen er i tråd med hvordan notekravene til forenklet IFRS er utformet i dib's notesjekkliste.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud