Endring i skattereglene for kostgodtgjørelse

Tags: Lønn

Skattedirektoratet har besluttet at skattereglene skal følge systematikken i Statens særavtale for beregning av fraværsdøgn.

I den nye særavtalen for reiser i oppdrag eller i tjeneste for statens regning, som kom i sommer, ble det innført nye regler der:

  • påbegynt døgn etter hele døgn godtgjøres etter satsene for reiser uten overnatting (dagsreiser), og
  • måltidstrekkene beregnes ut i fra døgnsatsen

Se egen nyhet om endringene i reiseregulativet.

Skattedirektoratet har nå besluttet å innføre samme beregningsmåte for trekkfri kostgodtgjørelse.
Dette innebærer at følgende trekkfrie satser benyttes for reiser som varer mer enn et helt døgn:

  • Hele døgn: trekkfri døgnsats (avhengig av overnattingssted)
  • Påbegynt døgn: trekkfri sats for kost på reise uten overnatting (avhengig av antall timer i det påbegynte døgnet)

Se forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse innland og utland.

Måltidstrekk skal beregnes ut i fra den aktuelle døgnsatsen. Dette gjelder også for måltider som er inntatt i det påbegynte døgnet og der kostgodtgjørelsen utbetales med dagsats. Med de nye skattereglene så er trekkprosenten for måltidsfradraget ved reiser i utlandet nå likt som for reiser i Norge.

Eksempel:
En reise i Norge med overnatting på hotell inkl. frokost, varer i 32 timer, altså 1 døgn og 8 timer. Den siste dagen fikk den ansatte påspandert lunsj og skal trekkes for dette.
Følgende kan utbetales i trekkfri kostgodtgjørelse:

  Ett døgn med satsen for overnatting på hotell inkl. frokost kr 455
+ Ett påbegynt døgn med satsen for 6 til 12 timer uten overnatting kr 297
- Måltidstrekk for lunsj (kr 569 * 30 %) kr 171
= Trekkfri kostgodtgjørelse kr 581

De nye reglene har virkning fra og med 22. juni 2018.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud