Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Som følge av vedtatte lovendringer i 2017 er NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak endret. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Følgende lovendringer i 2017 har medført endringer i standarden:

  • Endring av aksjeloven § 3-5 om styrets handleplikt,
  • Fjerning av plikten til å utarbeide årsberetning for små foretak,
  • «Nytt» notekrav om fortsatt drift,
  • Innføring av begrenset regnskapsplikt, og
  • Endret notekrav om egne aksjer.

Endret NRS 8 gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere.

Se mer informasjon om endringene på Regnskapsstiftelsens sider.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud