Endringer i skatteavtalene Norge har med andre land

Tags: Skatt

Fra 2020 kan 28 av Norges skatteavtaler endres

Finansdepartementet har fremmet en proposisjon for Stortinget som inneholder en multilateral avtale som vil endre 28 av Norges skatteavtaler. Endringene er en følge av de anbefalingene som fulgte av OECDs prosjekt om å foreslå tiltak for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting (BEPS).

Det er ventet at den multilaterale avtalen vil få virkning fra 2020 slik at skatteavtalene det er snakk om først vil endres da.

I vedlegget til prop'en finner du selve avtalen.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud