Enklere for sykmeldte å jobbe

NAV har gjort endringer som gjør det enklere for arbeidstakere å gå tilbake i jobb før sykmeldingensperioden er over.

Nav har gjort det enklere å kombinere sykmelding og jobb.
En arbeidstaker som er 100% sykmeldt kan nå helt eller delvis gjenoppta arbeidet før sykmeldingsperioden er utløpt, uten at NAV varsles på forhånd. Det eneste som kreves er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt at arbeidet gjenopptas, dersom NAV spør. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig.

Arbeidstaker skal oppgi i søknaden om sykepenger hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden og NAV justerer sykepengene i tråd med dette.

Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 100 % sykmeldt vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud