EY nyhetsbrev april 2018

Tags: IFRS

Fyldig nyhetsbrev med omtale av aktuelle temaer som kryptoeiendeler, endringer i norske regnskapsstandarder og omtale av IFRS 9 og IFRS 15 i kvartalsregnskapene.

Kryptoeiendeler

Ifølge EY er det viktig å være oppmerksom på at de store ulikhetene mellom forskjellige kryptoeiendeler, samt det faktum at det stadig dukker opp nye typer, bidrar til at det er krevende å avklare den regnskapsmessige behandlingen. Hvert enkelt tilfelle må følgelig vurderes for seg. Se nærmere om dette i nyhetsbrevet fra EY.

IFRS 9 og IFRS 15 i kvartalsregnskapet

For de aller fleste selskaper vil delårsregnskapet for 1. kvartal 2018 ifølge EY være den første eksterne rapporteringen etter at de nye standardene trådte i kraft. Nyhetsbrevet fra EY gir deg nyttig informasjon om krav til opplysninger og presentasjon av dette. Du finner også en lenke til EYs eksempel på delårsrapport med opplysninger om implementeringseffektene.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud