EY nyhetsbrev oktober 2018

Tags: IFRS

I nyhetsbrevet kan du lese om veiledende pensjonsforutsetninger per 31.08.18, IFRS 16 - informasjon i leietakers regnskap, IFRS 17 Forsikringskontrakter og Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

I nyhetsbrevets omtale av IFRS 16 Leieavtaler minnes det om at det er viktig at foretak som velger modifisert metode ved overgang til IFRS 16 påser at oversikten over forpliktelser knyttet til operasjonelle leieavtaler er fullstendig i årsregnskapet for 2018 ettersom disse skal avstemmes ved implementeringen. Bakgrunnen er kravene til opplysninger i overgangsbestemmelsene.

Nyhetsbrevet omtaler også den oppdaterte versjonen av Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

Les mer i nyhetsbrevet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud