Fellesfakturering av nettjenester og elektrisk energi

Med virkning fra 12. mars 2018 kan leverandører i kraftbransjen nå samfakturere nettleie og elektrisk energi uten å søke dispensasjon.

Endringene innebærer at den ene leverandøren kan utstede salgsdokument på vegne av den andre, og felles nummerserie kan benyttes. Kravene til salgsdokumentets innhold i bokføringsforskriftens delkapittel 5-1 gjelder for øvrig for hver av partenes omsetning.

Den leverandøren som ikke selv har utstedt salgsdokumentet, kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i kundespesifikasjonen.

Kraftleverandørenes kunder kan registrere transaksjonene over fakturautsteders konto i leverandørspesifikasjonen.

De nye endringene gjennomføres ved endringer i bokføringsforskriften § 3-1 nytt fjerde ledd, og nytt delkapittel 8-15 Kraftbransjen. Se forøvrig regjeringens nyhet med link til høringsdokumenter og endringsforskrift.

Relaterte kilder

Bokføringsforskriften - § 3-1. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud