Foreldrebetaling i barnehager i 2018

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Tilsvarende beløp for barnehageåret 2017/2018 var kr. 450 000,-.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Makspris for fulltid

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år (for 2017 var den kr 2 730,- per måned og 30 030 per år).
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud