Forskjeller mellom IFRS og GRS oppdatert med IFRS 9 og IFRS 15

Oversikten inkluderer nå forskjeller knyttet til de nye standardene for finansielle instrumenter og driftsinntekter fra kontrakter med kunder.

Oversikten gir en nyttig oversikt over de viktigste og mest sentrale forskjellene mellom IFRS og GRS knyttet til reglene for innregning og måling.

Den er sortert per IFRS-standard, og inkluderer nå de to sist vedtatte IFRS-standardene, IFRS 9 og IFRS 15. I tillegg er den oppdatert for andre endringer i eksisterende standarder. Oversikten finnes også på engelsk.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud