Forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak

Tags: Skatt

Finansdepartementet sender på høring forslag om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak.

Forslaget inneholder flere endringer som følge av Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II). De viktigste gjelder regler om fradrag for avsetninger til dekning av forskringsforpliktelser. For det andre er det forslag om endring av skattelegging av filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak. Endelig foreslås særlige regler tilpasset særtrekkene ved reelt gjensidige sjøforsikringsforetak.

Høringsfristen er 07.05.2018.

Relaterte kilder

HØRING 070218 Endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud