Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet.

Frister for å være garantert registrering før nyttår:

Elektroniske meldinger:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2018.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger sendt inn etter 12. desember 2018 kan være vanskelig å få registrert innen årsskiftet.

Meldinger på papir:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober 2018.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november 2018 kan være vanskelig å få registrert innen årsskiftet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud