Fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen nyttår?

Ønsker du å få en av disse prosessene gjennomført før utgangen av 2018 kan det være lurt å starte nå for å være garantert registrering i Foretaksregisteret før årsskiftet. Du finner også utfyllende informasjon om den regnskapsmessige behandlingen av fusjon og fisjon.

I månedsskiftet august/september pleier Brønnøysundregistrene å kunngjøre frister for når melding om vedtak om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling må sendes til Foretaksregisteret. I 2017 var denne fristen 20. oktober for elektroniske meldinger, og vi antar at fristen faller på omtrent samme dato i 2018.

Dersom du ønsker å beregne hvor lang tid en kapitalnedsettelse eller en av de andre prosessene tar, kan du bruke dibs fremdriftsplaner for de ulike prosessene. Se for eksempel fremdriftsplanene som du finner i punktene som heter "Planlegg prosessen" i sjekklisten for fusjoner og sjekklisten for kapitalnedsettelse.

Du finner i tillegg utfyllende informasjon om den regnskapsmessige behandlingen av fusjon og fisjon.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud