God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er endret

Endringen følger av endringene i regnskapsloven, hvor den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet.

Det er tatt inn et nytt punkt 11.1.1 i standarden om årsberetning i små organisasjoner. Selv om små organisasjoner ikke har en lovpålagt plikt til å avlegge årsberetning, kan det være ønskelig å utarbeide en skriftlig redegjørelse på frivillig grunnlag.

Ifølge Norsk RegnskapsStiftelse anbefales det i standarden at små organisasjoner avlegger en skriftlig redegjørelse. Behovet kan variere avhengig av type organisasjon, regnskapsbrukere, organisasjonens størrelse mv. Eksempler på forhold det er aktuelt å omtale er organisasjonens formål, planlagte og gjennomførte aktiviteter for oppfyllelse av organisasjonens formål, gaver og frivillig innsats av betydning som ikke er inntektsført i årsregnskapet.

Avleggelse av årsberetning kan også være bestemt i vedtektene eller av årsmøtet, eller være forutsatt av for eksempel tilskuddsytere, innsamlingskontrollen mv. Med mindre det er konkret angitt, legges det til grunn at det ikke er krav om at årsberetningen må oppfylle kravene til årsberetningens innhold i regnskapsloven § 3-3a.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud