Høring om endringer i kassasystemforskrifta

Forslag til endringer i kassasystemforskrifta ble sendt på høring 23. mars 2018.

Skattedirektoratet har fra før forskriften ble vedtatt og fram til i dag hatt en tett dialog med systemleverandørene. Endringene er for en stor del et resultat av avklaringer som er gitt i denne dialogen, og representerer på flere områder en presisering av gjeldende rett. Noen endringer er også foreslått for å harmonisere med annet regelverk.

Se forøvrig høringsnotatet.

Frist for å sende inn høringssvar er 14. mai 2018, og kan sendes til Skattedirektoratet, firmapost@skatteetaten.no.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud