Høringsforslag om endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i bokføringsforskriften.

Forslaget har delvis sammenheng med forslag til endringer i kassasystemforskrifta, som Skattedirektoratet sendte på høring 23. mars 2018. Videre foreslås det blant annet endringer i bokføringsforskriften som gjelder unntak fra kravene til dokumentasjon av kontantsalg og enkelte endringer for taxinæringen.

Se høringnotatet Endringer i bokføringsforskriften.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud