IFRS 16 notekrav for 2019

Tags: IFRS

IFRS 16 Leieavtaler trer i kraft fra 1. januar 2019. Vi har allerede på plass nye notemaler for 2019 og relevante sjekkpunkter i den forbindelse.

Nye IFRS-standarder gir grunnlag for nye notekrav og behov for planlegging av informasjonsinnhenting i god tid før notene skal utarbeides. IFRS 16 Leieavtaler er intet unntak.

IFRS 16 notemalene for 2019 viser både de aktuelle kravene i standarden til noteinformasjonen, eksempler på noteinformasjon som skal gis og hvilken effekt den nye standarden har på ulike regnskapsoppstillinger.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud