IFRS 9 Finansielle instrumenter på norsk

Tags: IFRS

Endelig foreligger norsk oversettelse av den nye standarden for finansielle instrumenter som trådte i kraft i 2018.

Standarden var pliktig å implementere for regnskapsår som begynner 1. januar 2018 eller senere, og du har nå tilgang til den både på norsk og engelsk.

Oversikten over den nye standarden gir deg enkel tilgang til relevant informasjon i nyhetsbrev og artikler, samt omtale i både delårsrapportering og årsregnskap.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud