IFRS i Norge - ny utgave

Tags: IFRS

Ny utgave av "IFRS i Norge" har en mer praktisk tilnærming enn tidligere utgaver. Den inkluderer i tillegg en rekke eksempler på praksis i form av utdrag fra utvalgte selskapers finansregnskap.

IFRS er i stadig endring og i årets utgave av artikkelsamlingen har EY kombinert den mer regnskapsfaglige vinklingen i tidligere utgaver av IFRS i Norge med IFRS-håndbokens praktiske tilnærming.

Boken er først og fremst en samling av fagartikler som redegjør for og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis, og vil være et godt supplement til internasjonal IFRS-litteratur for de som arbeider med IFRS til daglig.

I 2018 er det to nye standarder som må tas i bruk av norske IFRS-rapporterende selskaper: IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder. Fra 2019 skal den nye standarden for leieavtaler - IFRS 16 Leiekontrakter - tas ibruk. Det er også to nye tolkninger som gjelder for regnskap som avlegges for 2018 og årene fremover. Nye og endrede standarder og tolkninger omhandles i boken.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud